نوشته شده توسط : مسیب رضایی

گاهی اوقات در زندگی روزمره به اعدادی برخورد می کنیم که خواص عجیبی دارند . وباعث می شوند که انسانها برای مدتی کوتاه به فکر فرو روند در زیر یکی از آنها را با هم مشاهده می کنیم:


رازهای یک عدد عجیب!


یک نفر از اساتید دانشکده شهر آتن پایتخت یونان چندی پیش عددی را کشف کرد که خصایص عجیبی داردآن عدد:142857 میباشد


اگر عدد مذکور را در دو ضرب کنیم، حاصل: 285714 میشود! (به ارزش مکانی 14 توجه کنید.)


 اگر این عدد را در سه ضرب کنیم حاصل: 428571 میشود!(به ارزش مکانی 1 توجه کنید.)


اگر این عدد را در چهار ضرب کنیم حاصل: 571428 میشود!( به ارزش مکانی 57 توجه کنید.)


اگر این عدد را در پنج ضرب کنیم حاصل: 714285 میشود!(به ارزش مکانی 7 توجه کنید.) 


اگر این عدد را در شش ضرب کنیم حاصل: 857142 میشود! (سه رقم اول با سه رقم دوم جا بجا شده)


اگر این عدد را در هفت ضرب کنیم حاصل: 999999 میشود!


برای دانلود مطلب به صورت pdf  اینجا  کلید کنید.


تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 دی‌ماه سال 1390 | نظرات (1)